Centering Pregnancy

Centering Pregnancy

In onze praktijk bieden wij twee vormen van zwangerschapsbegeleiding aan. Je kunt bij ons kiezen voor individuele zorg of voor de controles in groepsverband: Centering Pregnancy.

Als je zwanger bent verandert er veel in je leven en moet je al gauw allerlei belangrijke beslissingen gaan nemen en keuzes gaan maken. Waar en hoe wil je tzt gaan bevallen? Ga je de baby borstvoeding geven of juist liever de fles? Ben je van plan om minder of juist meer te gaan werken? Zo zijn er nog zoveel meer dingen waar je over moet gaan nadenken. En natuurlijk wil je ook graag weten of je baby goed groeit en je andere medische controles goed zijn. Het is gebleken dat veel zwangere vrouwen groepszorg leuker vinden en actief betrokken te zijn bij de zorg.

Centering Pregnancy is een programma waarbij de medische controles samen met alle informatie rondom zwangerschap, de bevalling en kraamtijd gecombineerd worden in groepsverband. Bij deze vorm van zorgverlening is er naast de medische controle ook veel meer tijd beschikbaar om al je vragen te stellen en je ervaringen te delen met vrouwen die rond dezelfde periode zijn uitgerekend. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat Centering Pregnancy leidt tot het minder vaak voorkomen van vroeggeboorte en bijdraagt aan meer vertrouwen bij de zwangere zelf in haar zwangerschap, de bevalling en haar rol als moeder.

Het eerste gesprek

Bij CenteringPregnancy vindt het eerste gesprek (de intake) altijd individueel plaats. Tijdens dit gesprek stelt de verloskundige vragen over bijvoorbeeld: je gezondheid, je medische voorgeschiedenis, eventuele eerdere zwangerschappen, je leefstijl en de gezondheid van de vader van de baby en familieleden. Dit verschilt niet van de individuele zorg.

Na het eerste gesprek

De controles daarna worden niet meer individueel, maar in groepsverband aangeboden. Je vormt samen met een groep vrouwen, die ongeveer in dezelfde periode zijn uitgerekend, een groep. Tijdens een bijeenkomst worden de medische controles, zoals het meten van de bloeddruk en de groei van de baby beoordeeld. Tijdens een bijeenkomst ga je in gesprek met vrouwen die hun zwangerschap allemaal op hun eigen manier ervaren en beleven. Hierin ondersteun je elkaar en is het mogelijk om ervaringen uit te wisselen en elkaar zo te steunen. Daarnaast leer je hoe je op een gezonde manier je zwangerschap kunt doorlopen. De bijeenkomsten vinden plaats in een groep van gemiddeld 8 vrouwen.

Tijdens de bijeenkomsten speel je zelf een grote rol in je eigen zorgproces: Je leert van ons om zelf je bloeddruk te meten, jezelf te wegen en je eigen dossier bij te houden.

Begeleiding

Een groep wordt begeleid door twee vaste personen: Bij ons zijn dat twee verloskundigen. Het kan zijn dat er een keer iemand uitgenodigd wordt om iets over een bepaald onderwerp te vertellen.

De bijeenkomsten vinden altijd plaats op van te voren vastgestelde dagen en tijden. Deze zijn vooraf bekend tot aan het einde van je zwangerschap.(niet meer wachten in de wachtkamer, handig voor in je agenda!) De bijeenkomsten duren ongeveer 2 uur per bijeenkomst. Dit is veel langer dan bij de individuele afspraken. Deze afspraken duren gemiddeld 15 of 30 minuten. Daardoor is de beschikbare tijd die de verloskundige voor je heeft veel groter is en is het beter mogelijk meer en uitgebreider factoren te bespreken die van invloed zijn op de zwangerschap en de gezondheid van moeder en kind.

Tussendoor heb je ook steeds nog een aantal individuele afspraken, dit zijn meestal de afspraken waarbij een echo onderzoek of bloedafname gedaan wordt.

Na de bevalling is er nog 1 bijeenkomst met de baby’s.