coronavirus

Ivm de uitbraak van het Coronavirus zullen wij een aantal voorzorgsmaatregelen moeten nemen.

Hierbij volgen wij zoveel mogelijk het advies van het RIVM en de KNOV op (zie hieronder.)

  • Als begroeting geven wij u geen hand meer, bij binnenkomst bieden wij u handgel aan om uw handen te desinfecteren.
  • We vragen u voor ALLE onderzoeken alleen te komen:geen partners, geen kinderen mee brengen.
  • De frequentie van uw controles zal aangepast worden,daar waar medisch verantwoord zullen wij u minder vaak in de praktijk zien.
  • Er worden geen echo s meer gemaakt die niet strikt noodzakelijk zijn, dus geen pretecho s.
  • Kraambezoeken doen we grotendeels telefonisch, al dan niet met face-time. Wanneer we langs komen vragen we u om geen ander bezoek of kinderen aanwezig te hebben.
  • Tijdens de bevalling, zowel thuis als in het ziekenhuis, mag er slechts 1 begeleider aanwezig zijn.
  • We werken met handschoenen aan,volgen alle hygiëne maatregelen en dragen veelal ook een mondkapje.

-We vragen u als u koorts (boven 38) heeft, hoest of benauwd bent om niet naar de praktijk te komen maar telefonisch contact op te nemen met ons of uw huisarts.

-We willen graag dat u het meldt als u in een risico gebied bent geweest.

– Voorlopig vragen wij u om u zelf en anderen te beschermen door goed en vaak uw handen te wassen, minimaal 20 seconden met water en zeep, in uw elleboog te hoesten of niezen , papieren zakdoekjes te gebruiken. Meer informatie vindt u op de website van het RIVM.

hieronder de meest gestelde vragen op een rijtje:

Ben ik besmet met het Coronavirus?

hieronder de meest gestelde vragen op een rijtje:

Ben ik besmet met het Coronavirus?

Op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 kunt u zien of er een indicatie is verdere testen te doen naar het COVID-19 virus. Bij twijfel neemt u telefonisch contact op met uw huisarts. Mocht u overwegen uw verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies.

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders  is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is. 

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?

Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?

Overleg met uw verloskundig hulpverlener wat te doen in dit specifieke geval.

Ik heb nu een infectie met COVID-19, mag ik thuis bevallen?

Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19heb?

Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?

In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.