Coronavirus

In onze praktijk zijn we nog steeds voorzichtig als het gaat om besmetting met Corona en griep virus. we willen graag voorkomen dat wij of onze cliënten ziek worden.Daarom zijn we nog terughoudend met handen schudden en dragen we bij langdurig contact soms nog een mondkapje.

 

Kinderen ( ook broertjes en /of zusjes) mogen tijdens de intake (eerste afspraak) en alle echo afspraken NIET meekomen. Bij alle andere afspraken  mogen zij alleen mee als zij niet verkouden zijn, hoesten of ziek zijn.

Heb jij, heeft je partner of begeleider op de dag van de afspraak of enkele dagen voor de afspraak klachten als:

* neusverkoudheid

* hoesten/niezen

* koorts (  boven 38 °C)

* verminderde smaak of reuk

Neem telefonisch contact op met de verloskundige. Na overleg met ons, kan zo nodig een nieuwe afspraak gemaakt worden.

Kom op tijd naar je afspraak; niet te vroeg en niet te laat.

Desinfecteer je handen bij binnenkomst.

Heb je een afspraak voor de 20 weken echo (SEO) en zelf geen klachten, maar je partner of begeleider  wel, dan kan het onderzoek niet uitgesteld worden, en kom je dus alleen naar de afspraak ( beeldbellen mag altijd). Kinderen mogen niet mee naar dit onderzoek .
Afspraken voor pretecho’s gaan op afspraak vooralsnog door.

Kraambezoeken zullen gewoon steeds doorgaan.   Bij een huisbezoek van ons vinden wij het nog steeds prettig als er geen ander bezoek aanwezig is, uitgezonderd de  kraamzorg.

Heb je GEEN klachten zoals hoesten, niezen, koorts, reuk en smaak verlies, maar heb je WEL contact gehad met een bewezen coronavirus besmette persoon: Neem telefonisch contact op met je verloskundige en overleg of het onderzoek uitgesteld kan worden.

 

 

Vaccineren Covid 19 ja of nee

 

Met dit artikel willen we je meer informatie geven over de vaccinatie tegen corona tijdens de zwangerschap om een goede keuze te maken om je wel of niet in te enten tegen corona.

Wil je meer lezen:

https://www.thuisarts.nl/corona/ik-ben-zwanger-mag-ik-prik-tegen-corona

Informatie over corona in de zwangerschap

De kans om door corona erg ziek te worden tijdens je zwangerschap is  klein. Van de honderd zwangere vrouwen met corona, moeten er vier naar de intensive care. Drie van deze vier vrouwen hebben intensieve beademing nodig. De kans dat een zwangere vrouw met corona naar de intensive care moet, is wel drie keer zo groot als bij een vrouw van dezelfde leeftijd die niet zwanger is.

Een zwangere vrouw met corona heeft een iets grotere kans op een vroeggeboorte. Dit komt waarschijnlijk doordat sommige vrouwen eerder bevallen met een keizersnede of worden ingeleid.

Als de baby uit de buik is, kan de arts de vrouw beter behandelen. Het is nu nog niet bekend wat de zwangere vrouw in de toekomst van de corona die zij heeft gehad gaat merken.

De kans dat je tijdens je zwangerschap door corona erg ziek wordt en in het ziekenhuis wordt opgenomen is groter wanneer:

 • je een chronische ziekte hebt
 • je ouder bent dan 35 jaar
 • je overgewicht hebt
 • jij of jouw ouders niet in Nederland geboren zijn
 • je werk hebt waarbij je contact hebt met mensen met corona

Hoe erg is corona voor mijn baby?

Heb je tijdens jouw zwangerschap corona? Of heb je het tijdens jouw zwangerschap gehad? Dan krijgt je baby antistoffen tegen corona via de moederkoek (placenta). We weten nog niet of jouw baby daardoor minder snel corona krijgt. Ook niet of jouw baby na de geboorte minder ziek wordt van corona. We weten wel dat kinderen meestal niet erg ziek worden door corona.

Baby’s van zwangere vrouwen die corona hebben of hebben gehad, worden vaker opgenomen op een intensive care dan andere baby’s. Dit komt waarschijnlijk doordat deze baby’s vaker te vroeg geboren worden. Deze baby’s hebben geen grotere kans om te overlijden . We weten nog niet wat de baby’s op latere leeftijd gaan merken van de corona-besmetting van hun moeders.

Heb jij corona tijdens je bevalling of kraamperiode? Zorgverleners dragen dan een mondmasker, oogbescherming en beschermende kleding als ze bij je zijn. In de kraamperiode betekent dit:

 • minder uren kraamzorg
 • beperkte visites door de verloskundige
 • geen bezoek van familie of vrienden

Informatie over de corona prik

Met een prik is de kans dat je corona krijgt veel kleiner. 90 van de 100 mensen met een mRNA-vaccin krijgen minder corona dan een even grote groep mensen zonder vaccin. Met een prik is ook de kans kleiner dat je erg ziek wordt door het coronavirus. Mensen die na een vaccinatie toch corona kregen, werden minder ernstig ziek.

Als je besluit om een corona vaccinatie te nemen krijg je een prik met een van de mRNA vaccins (Moderna en Pfizer), met de andere vaccins is geen ervaring in de zwangerschap.

De prik lijkt veilig in de gehele zwangerschap. In Amerika zijn inmiddels meer dan 100.000 zwangere vrouwen gevaccineerd met een mRNA-vaccin. Daardoor weten we dat eventuele bijwerkingen meestal binnen zes weken na de vaccinatie ontstaan. Ze kregen dezelfde bijwerkingen als andere personen.

Die bijwerkingen kwamen net zo vaak voor. Inmiddels weten we van 4000 zwangere vrouwen met prik dat hun zwangerschap net zo gezond is als zwangere vrouwen zonder prik. We hebben geen redenen om te denken dat de prik iets doet met de gezondheid van de baby.

Er is onderzoek geweest naar zwangere dieren en hun nageslacht. Zij kregen het mRNA-vaccin en dat is veilig gebleken. Omdat het een nieuw soort vaccin is is er geen informatie beschikbaar over de lange termijn.

Na de prik kun je je een paar dagen niet zo lekker voelen, bijvoorbeeld koude rillingen en koorts. Je kunt een pijnlijke plek van de prik krijgen. Er zijn ook ernstige bijwerkingen. Die komen maar heel weinig voor. De bijwerkingen komen bij zwangere vrouwen net zo weinig voor als bij niet-zwangere vrouwen.

Als je na het lezen van dit artikel nog vragen hebt, kun je deze aan je verloskundige of gynaecoloog stellen..

Wil je meer lezen: https://www.thuisarts.nl/corona/ik-ben-zwanger-mag-ik-prik-tegen-corona

 

 

 

 

 

 

 

Vaccineren Covid 19 ja of nee

 

Met dit artikel willen we je meer informatie geven over de vaccinatie tegen corona tijdens de zwangerschap om een goede keuze te maken om je wel of niet in te enten tegen corona.

Wil je meer lezen:

https://www.thuisarts.nl/corona/ik-ben-zwanger-mag-ik-prik-tegen-corona

Informatie over corona in de zwangerschap

De kans om door corona erg ziek te worden tijdens je zwangerschap is  klein. Van de honderd zwangere vrouwen met corona, moeten er vier naar de intensive care. Drie van deze vier vrouwen hebben intensieve beademing nodig. De kans dat een zwangere vrouw met corona naar de intensive care moet, is wel drie keer zo groot als bij een vrouw van dezelfde leeftijd die niet zwanger is.

Een zwangere vrouw met corona heeft een iets grotere kans op een vroeggeboorte. Dit komt waarschijnlijk doordat sommige vrouwen eerder bevallen met een keizersnede of worden ingeleid.

Als de baby uit de buik is, kan de arts de vrouw beter behandelen. Het is nu nog niet bekend wat de zwangere vrouw in de toekomst van de corona die zij heeft gehad gaat merken.

De kans dat je tijdens je zwangerschap door corona erg ziek wordt en in het ziekenhuis wordt opgenomen is groter wanneer:

 • je een chronische ziekte hebt
 • je ouder bent dan 35 jaar
 • je overgewicht hebt
 • jij of jouw ouders niet in Nederland geboren zijn
 • je werk hebt waarbij je contact hebt met mensen met corona

soort vaccin is is er geen informatie beschikbaar over de lange termijn.

Na de prik kun je je een paar dagen niet zo lekker voelen, bijvoorbeeld koude rillingen en koorts. Je kunt een pijnlijke plek van de prik krijgen. Er zijn ook ernstige bijwerkingen. Die komen maar heel weinig voor. De bijwerkingen komen bij zwangere vrouwen net zo weinig voor als bij niet-zwangere vrouwen.

Als je na het lezen van dit artikel nog vragen hebt, kun je deze aan je verloskundige of gynaecoloog stellen..

Wil je meer lezen: https://www.thuisarts.nl/corona/ik-ben-zwanger-mag-ik-prik-tegen-corona

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over het coronavirus

Ben ik besmet met het Coronavirus?

Op de website van het RIVM kunt u zien of er een indicatie is verdere testen te doen naar het COVID-19 virus. Bij twijfel neemt u telefonisch contact op met uw huisarts. Mocht u overwegen uw verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies.

 

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is.

 

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?

Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Vaccineren tegen het Corona virus of bij kinderwens wordt  afgeraden.

 

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

 

Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?

Overleg met uw verloskundig hulpverlener wat te doen in dit specifieke geval.

 

Ik heb nu een infectie met COVID-19, mag ik thuis bevallen?

Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies.

 

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19 heb?

Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

 

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?

In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.

 

Ik ben zwanger en wil me direct inschrijven