Coronavirus

Corona update!
Helaas stijgt het aantal besmettingen momenteel weer snel en moeten we de maatregelen nog wel een poosje handhaven.

Dat betekent :
– partner of een volwassen huisgenoot die op hetzelfde adres ingeschreven staat mag mee naar de echo.
– partners mogen mee naar alle controles.
– we gaan weer pretecho s maken op afspraak ,buiten het reguliere spreekuur om. Ook hier geldt: uitsluitend volwassen huisgenoot mag mee.

Maatregelen:
– er mogen absoluut geen kinderen mee.
– geen andere als behalve een partner of volwassen huisgenoot mee.
– we hanteren streng de anderhalve meter afstand voor partner in onze praktijk.
– we vragen bij de deur naar Corona gerelateerde klachten en vragen u uw handen te desinfecteren. Dit geldt ook voor uw partner.
we vragen u en uw partner om een mondmasker te dragen.
– bij klachten wordt de afspraak verzet.
– we vragen uw partner een mondkapje te dragen. ( zelf voor zorgen, geen medisch masker nodig )

Dit zijn de voorlopige aanpassingen. Let op: dit kan op ieder noodzakelijk moment aangepast / teruggedraaid worden indien nodig. Alleen samen kunnen we dit !
We vertrouwen op jullie medewerking!

Heeft u binnenkort een afspraak bij verloskundigen praktijk pendrecht dan vragen wij nog steeds uw aandacht voor het volgende:

  • Heeft u klachten zoals, hoesten, niezen met koorts 38 °C of hoger) : Neem telefonisch contact op met uw eigen verloskundige zorgverlener voor verdere instructie. Uw afspraak dient mogelijk verplaatst te worden.
  • Heeft u klachten zoals hoesten, niezen zonder koorts, maar bent u in een land/regio geweest met wijdverspreide transmissie, of heeft u contact gehad met een bewezen coronavirus besmette persoon: Neem telefonisch contact op met de verloskundige voor verdere instructie. Uw afspraak dient mogelijk verplaatst te worden.
  • Voor informatie over landen/ regio’s met wijdverspreide virus transmissie raadpleeg: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19, onder punt 3
  • Indien bovenstaande niet aan de orde is, zien wij u graag op de geplande afspraak in onze verloskundigen praktijk.
  • Als voorzorgsmaatregel geven onze medewerkers geen hand als begroeting.
  • Kraamvisites gaan we deels telefonisch of via videoverbinding doen, zolang de situatie dat toelaat. Wanneer we wel op kraamvisite komen willen we zo min mogelijk andere mensen treffen dus graag geen visite aanwezig in huis als de verloskundige langs komt. Wanneer jij of een van je huisgenoten klachten als koorts én hoesten of kortademigheid ontwikkelt, willen wij daar graag over gebeld worden.

We begrijpen dat deze maatregelen onaangenaam over kunnen komen maar we willen er aan bijdragen om u en onze medewerkers gezond te houden en verdere verspreiding te voorkomen.

Hieronder vindt u nog de meest gestelde vragen mbt coronavirus en zwangerschap.

Ben ik besmet met het Coronavirus?

Op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 kunt u zien of er een indicatie is verdere testen te doen naar het COVID-19 virus. Bij twijfel neemt u telefonisch contact op met uw huisarts. Mocht u overwegen uw verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies.

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is.

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?

Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?

Overleg met uw verloskundig hulpverlener wat te doen in dit specifieke geval.

Ik heb nu een infectie met COVID-19, mag ik thuis bevallen?

Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19heb?

Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?

In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.

Wij danken u voor uw begrip!

team verloskundigen Pendrecht