CORONAVIRUS

Beleid ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus (COVID-19)

Heeft u binnenkort een afspraak bij verloskundigen praktijk pendrecht dan vragen wij uw aandacht voor het volgende:

  • Heeft u klachten zoals, hoesten, niezen met koorts 38 °C of hoger) :  Neem telefonisch contact op met de verloskundige en huisarts voor verdere instructie. Uw afspraak dient mogelijk verplaatst te worden. 
  • Heeft u klachten zoals hoesten, niezen zonder koorts, maar bent u in een land/regio geweest met wijdverspreide transmissie, of heeft u contact gehad met een bewezen coronavirus besmette persoon: Neem telefonisch contact op met de verloskundige voor verdere instructie. Uw afspraak dient mogelijk verplaatst te worden.
  • Indien bovenstaande niet aan de orde is, zien wij u graag op de geplande afspraak in onze verloskundigen praktijk, wij zullen de richtlijnen volgen van het RIVM en de KNOV.
  • de afspraken zullen, waar medisch verantwoord, in een andere frequentie gaan plaatsvinden.
  • Er worden geen echo s meer gemaakt die niet strikt noodzakelijk zijn,dus tot nader order geen pretecho s.
  • Wij willen u uitdrukkelijk verzoeken om alleen naar het spreekuur te komen, dit om onze verloskundigen met zo weinig mogelijk mensen in contact te laten komen. 
  • Als voorzorgsmaatregel geven onze medewerkers geen hand als begroeting, u krijgt bij binnenkomst hand gel aangeboden.
  • Tijdens de bevalling kan er zowel thuis als in het ziekenhuis, slechts 1 begeleider toegestaan worden.
  • Kraamvisites gaan we deels telefonisch of via videoverbinding doen, zolang de situatie dat toelaat. Wanneer we wel op kraamvisite komen willen we zo min mogelijk andere mensen treffen dus graag geen visite aanwezig in huis als de verloskundige langs komt. Wanneer jij of een van je huisgenoten klachten als koorts én hoesten of kortademigheid ontwikkelt, willen wij daar graag over gebeld worden.

We begrijpen dat deze maatregelen onaangenaam over kunnen komen maar we willen er aan bijdragen om u en onze medewerkers gezond te houden en verdere verspreiding te voorkomen.

Hieronder vindt u nog de meest gestelde vragen mbt coronavirus en zwangerschap.

Ben ik besmet met het Coronavirus?

Op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 kunt u zien of er een indicatie is verdere testen te doen naar het COVID-19 virus. Bij twijfel neemt u telefonisch contact op met uw huisarts. Mocht u overwegen uw verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies.

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders  is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is. 

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?

Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?

Overleg met uw verloskundig hulpverlener wat te doen in dit specifieke geval.

Ik heb nu een infectie met COVID-19, mag ik thuis bevallen?

Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19heb?

Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?

In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.


 Wij danken u voor uw begrip!

team verloskundigen Pendrecht