De bevalling

Tijdens de zwangerschap zijn er verschillende manieren om je op de bevalling voor te bereiden. Het is mogelijk om via je kraamcentrum een oudercursus doen, al dan niet samen met je partner. Het is goed om vroeg in de zwangerschap na te denken over wie je gaat begeleiden tijdens je bevalling. Wij raden aan minimaal 1 persoon en maximaal 2 personen te vragen om je te coachen. Dit komt omdat in de ziekenhuizen niet meer dan 2 begeleiders mee mogen. Indien je in het ziekenhuis bevalt, dien je zelf voor vervoer te zorgen. Zorg dat je tijdig een “vluchtkoffertje” klaar heb staan met je belangrijkste spullen erin, ook als je thuis gaat bevallen. Wanneer de bevalling zich aandient is het voor ons van belang dat je op een aantal tekenen let voordat je de praktijk belt. We hebben hieronder een lijstje in weke gevallen je ons kunt bellen:

 

Als de weeën doorzetten

Voor een eerste bevalling: 2 uur lang elke 4 a 5 minuten een wee, die steeds 1 minuut aanhoudt. Voor een tweede of volgende bevalling: 1 uur lang elke 4 a 5 minuten een wee die 1 minuut aanhoudt.

 

Als de vliezen breken

Bij helder/rozig vruchtwater ’s nachts, en je hebt geen weeën, dan kun je afwachten tot de volgende ochtend en ons dan bellen. Als het vruchtwater groenig van kleur is, dan is het verstandig om meteen de praktijk bellen. Probeer altijd wat vruchtwater op te vangen, zodat wij het ook kunnen beoordelen. Als je helder rood bloed verliest, meer dan bij een menstruatie, willen we graag op de hoogte gesteld worden (bewaar het bloed). Slijm met een streepje bloedverlies is niet erg, daar hoeft je niet voor te bellen. Als je jezelf ongerust maakt kun je ons uiteraard bellen.

 
 

Poliklinisch of thuis bevallen?

De keuze van de plaats van de bevalling is, indien alles zonder complicaties verloopt, aan jezelf. Het is belangrijk dat je de plaats kiest waar je jezelf het beste kunt ontspannen. Een omgeving waar je niet op je gemak bent kan remmend werken op het natuurlijk verloop van de bevalling.

 
 

De thuisbevalling

  • In Nederland is er sprake van een unieke situatie waarin je thuis kan bevallen. Dit heeft onder andere met een drietal zaken te maken:
  1. De zwangerschap en baring worden als een natuurlijk/fysiologisch proces gezien.
  2. De Nederlandse verloskundigen zijn uitstekend opgeleid om bevallingen thuis te begeleiden en eerste opvang te bieden bij eventuele problemen.
  3. De ziekenhuizen in Nederland zijn snel bereikbaar.

Bij een thuisbevalling zijn de verloskundige en de kraamverzorgende, die haar assisteert, aanwezig. Na de bevalling zorgt de kraamverzorgende ervoor dat alles wordt opgeruimd, je wordt gewassen of je gaat douchen en je baby wordt verzorgd. Je kan dan in je eigen bed rustig bijkomen en van je baby genieten. Wanneer er zich problemen voordoen tijdens of na de bevalling dan zal de verloskundige de gynaecoloog of kinderarts consulteren, en er voor zorgen dat je zo snel mogelijk in een van de ziekenhuizen terecht kan.

 
 

Poliklinisch bevallen

Bij een poliklinische bevalling ‘huur’ je als het ware een verloskamer in het ziekenhuis. Wij werken meestal samen met het Ikazia ziekenhuis en het Maasstad ziekenhuis. Een van de eigen verloskundigen begeleidt de bevalling samen met een verpleegkundige van het ziekenhuis. De verloskundige komt vaak eerst thuis kijken hoe de ontsluiting vordert. Wanneer het tijd is om naar het ziekenhuis te gaan, (meestal halverwege de ontsluitingsfase), zal de verloskundige naar het betreffende ziekenhuis bellen. Je dient zelf voor vervoer naar het ziekenhuis te zorgen. Tijdens een poliklinische bevalling beschikt de verloskundige over dezelfde instrumenten en hulpmiddelen als bij een thuisbevalling. Wanneer alles zonder problemen is verlopen gaan moeder en kind zo snel mogelijk naar huis. Indien er zich problemen voordoen tijdens of na de bevalling wordt er een gynaecoloog of kinderarts geconsulteerd.

 
 

Belangrijk

Ook voor een poliklinische bevalling is het wenselijk als thuis het bed op klossen staat. Ook vinden wij het fijn als er altijd een kraampakket in huis is. Poliklinisch bevallen brengt extra kosten met zich mee. Je kunt hierover informatie opvragen bij de zorgverzekeraar. Indien je voor een poliklinische bevalling kiest, kan je bij het desbetreffende ziekenhuis informeren naar voorlichtingsavonden. Over inschrijven bij een ziekenhuis krijg je tijdens het spreekuur verdere informatie.

 
 

Kraamzorghotel

Het Kraamzorghotel is bestemd voor iedereen die het kraambed door wil brengen in een omgeving waar 24 uur zorg wordt geboden door een gediplomeerde kraamverzorgende. De zorg, gecombineerd met de luxe van een hotel, de mogelijkheid voor de partner om te blijven overnachten en veel privacy, is tegen hetzelfde tarief als acht uur kraamzorg thuis.