De kraamtijd

 
 
In de kraamtijd vinden wij het belangrijk dat er een kraamverzorgster komt om voor jou en de baby te zorgen. Wij komen gedurende de eerste periode na de bevalling (meestal t/m de 8e dag) regelmatig op bezoek.

 
 

De hielprik

Jaarlijks wordt bij bijna 200.000 pasgeborenen de hielprik uitgevoerd. Het onderzoek van het hielprikbloed levert belangrijke informatie op over een aantal ernstige aandoeningen. Vroegtijdige opsporing hiervan is belangrijk om schade aan de gezondheid te voorkomen of te beperken. De screening is vanaf 1 januari 2007 uitgebreid van 3 naar 20 ziekten. Uit de screening kan tevens informatie over dragerschap op sikkelcelziekte komen. Op het moment van uitvoeren van de hielprik kunnen ouders aan ons aangeven of zij wel of niet instemmen met het ontvangen van dragerschap informatie. Aanvullende informatie over de hielprik is hier te vinden. Ook krijg je van de verloskundige in het kraambed nog verdere informatie over de hielprik.

 
 

Geboorteaangifte

Het is verplicht binnen 3 dagen ( voorheen was dit 3 werkdagen) na de bevalling aangifte te doen van een geboorte. Is dit niet mogelijk door het weekend of een feestdag? Dan moet je dat op de 1e werkdag na het weekend of de feestdag doen. Doet je te laat aangifte, dan riskeert je een boete. Welke documenten is nodig bij geboorteaangifte? Als je aangifte doet van een geboorte, heeft u de volgende documenten nodig:

  • geldig paspoort of identiteitskaart van jezelf. Of een rijbewijs, als je woont in de gemeente waar je aangifte doet;
  • geldig paspoort of identiteitskaart van de moeder. Of een rijbewijs, als de moeder woont in de gemeente waar je aangifte doet.

De volgende documenten zijn niet verplicht, maar kunnen handig zijn om mee te nemen:

  • geboortebericht van het ziekenhuis of de verloskundige met daarin de geboortenamen, geboortedatum en geboortetijd van het kind;
  • kopie van een erkenningsakte als het kind voor de geboorte is erkend;
  • akte van naamkeuze als bij erkenning voor de geboorte is vastgelegd welke achternaam het kind krijgt.

Ongeveer 6 weken na de bevalling kan je voor jezelf nog een keer op ons spreekuur komen voor een nacontrole. De afspraak hiervoor kan je tegen die tijd maken via telefoon of email