Echo’s & Controles

 

Eerste controle

De eerste controle vindt plaats als je rond de 8 weken zwanger bent en duurt ongeveer een uur. Na de echo willen we het een en ander weten over je eigen gezondheid, die van de vader van de baby en van beide families. Om de uitgerekende datum te kunnen berekenen is het van belang te weten wanneer de laatste menstruatie begon. Als er sprake is van eerdere zwangerschappen willen we graag horen hoe deze zijn verlopen. Net als bij alle andere controles wordt de bloeddruk gemeten. Het is in deze fase van de zwangerschap nog niet mogelijk om het hartje van de baby te horen. Dat kan pas na 12 weken.
Je krijgt een formulier mee om bloed af te nemen. De uitslag van het bloedonderzoek krijg je tijdens het volgende consult, tenzij anders afgesproken. Wanneer het een afwijkende bloeduitslag betreft wordt je uiteraard gebeld. Tijdens het intake gesprek krijg je informatie over prenatale diagnostiek (de NIPT, de Combinatietest en de 20 weken echo) en kan je aangeven of je hier een aparte afspraak zou willen om beter geïnformeerd te worden over dit onderwerp(counselingsgesprek), zodat jullie een voor jullie goed en weloverwogen besluit hierin kunnen nemen. Als voorbereiding hierop verwijzen we naar de site www.pns.nl/prenatale-screeningen. Lees hierover ook de de folder op www.pns.nl/screening-op-down-edwards-enpatausyndroom/folders .

Aan het einde van het intake gesprek wordt een vervolgafspraak gemaakt en de termijn echo ingepland.Alle volgende controles duren ongeveer een kwartier.
Na de eerste controle wordt er een termijnecho afspraak gemaakt om de precieze zwangerschapsduur te kunnen vaststellen. Deze echo vindt plaatst rond de 12 weken zwangerschap, in onze verloskundigenpraktijk aan de Slinge in Rotterdam. Klik hier voor onze contactgegevens.

 

De vroege echo ( week 8 )

Deze echo wordt gemaakt tijdens het eerste gesprek met de verloskundige. Dit eerste intakegesprek met echo duurt ongeveer een uur. Deze eerste afspraak met echo wordt gemaakt rond een zwangerschapsduur van 8 weken. Zeker wanneer de vorige zwangerschap geeindigd is in een miskraam kan een vroege echo veel onzekerheid wegnemen.

Met deze echo kijken we naar het volgende:
  • Is er sprake van een intacte zwangerschap.
  • Is er hartactie aanwezig.
  • Bevindt de zwangerschap zich in de baarmoeder.
  • Hoever is de zwangerschap ongeveer gevorderd.

 

Termijn echo ( week 12 )

De beste periode om deze echo te maken is tussen de 10e en 14e week van de zwangerschap.

Met deze echo kijken we naar het volgende:
  • Is er sprake van een intacte zwangerschap.
  • Is er hartactie aanwezig.
  • Klopt de zwangerschapsduur (termijn) zoals berekend vanaf de eerste dag van je laatste menstruatie.

De meeste echo’s kunnen via de buikwand gemaakt worden. Wanneer dit niet mogelijk is wordt de echo vaginaal verricht.

 

Structureel echoscopisch onderzoek ( week 20 )

De 20 weken echo wordt ook wel Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) genoemd. Het onderzoek is geen zogenaamde “pret echo” maar een medische echo. De echo wordt uitgevoerd door echoscopisten van Bovenmaas Prenataal. De echo vindt bij voorkeur plaats bij een zwangerschapsduur tussen de 18-21 weken en kan op diverse locaties plaatsvinden.
lees hiervoor ook www.pns.nl/20-wekenecho/folders

 

De groei en liggings echo ( week 35 )

Rond 34-36 weken zal er een groei echo gemaakt worden. Met de echo wordt dan gekeken en gemeten of de baby goed groeit. Ook zal gekeken worden of het hoofdje van de baby in een goede positie ligt voor de geboorte.

 

Pretecho laten maken?

Wij hebben de mogelijkheid om zelf pret echo s te maken, hier kun je een afspraak maken voor een niet medische echo bijvoorbeeld om het geslacht van je baby te laten bepalen of om in een rustige sfeer in 3/4D naar de baby te kijken. Deze echo s worden niet door de verzekering vergoed. Je kan tijdens het spreekuur naar de mogelijkheden en kosten vragen.

 

Reguliere Controles

Bij elke controle wordt naar de groei van de baarmoeder gevoeld. Zo kan de verloskundige controleren of je baby voldoende groeit. Bij het intake gesprek wordt er met de echo gekeken of de zwangerschap intact is en hoe ver deze ongeveer gevorderd is. Vanaf de derde maand kunnen ook de harttonen van het kind gehoord worden met behulp van de doptone. In de laatste maanden van de zwangerschap onderzoekt de verloskundige de ligging van het kind. In de laatste maand wordt ook naar de indaling van de baby in het bekken gevoeld.

 

Het Gewicht

Als je dat fijn vindt wordt bij elk bezoek je gewicht gecontroleerd. Dit is niet verplicht omdat we weten dat gewichtstoename niets zegt over de groei van het kind. Maar tijdens het eerste bezoek is een uitgangs gewicht wel belangrijk. Gemiddeld neemt je gewicht met 10 tot 15 kilo toe.

 

Urine Onderzoek

Onderzoek van de urine op eiwit en suiker is bij een ongestoorde zwangerschap niet noodzakelijk. Alleen op indicatie (bijvoorbeeld bij een verhoogde bloeddruk) wordt er gekeken of er eiwit in de urine zit.

 

Bloed Onderzoek

In de zwangerschap vindt een aantal keren bloedonderzoek plaats. Over deze onderzoeken krijg je meer informatie tijdens het intakegesprek.

 

De Bloeddruk

Bij elke controle wordt je bloeddruk gemeten. De bloeddruk wordt weergegeven in een bovendruk en een onderdruk. De onderdruk is het belangrijkst. Een lage bloeddruk tijdens de zwangerschap is heel normaal, maar kan soms wat vervelende klachten geven zoals duizeligheid. Een hoge bloeddruk betekent vaak extra onderzoek.